Βιώσιμη Κινητικότητα

Σκοπός των δράσεων που σχετίζονται με την βιώσιμη κινητικότητα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητα στο ΑΠΘ (23-09-2010)