ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ

(fax: 2310 – 9 91130, email: eco-office@auth.gr)

  • Βενετία Κούρτη, τηλ: 2310 – 9 91136, 2310 – 9 96851
  • Αριστείδης Ντόμπρος, τηλ: 2310 – 9 91133
  • Γιάννης Τσουγκράκης, τηλ: 2310 – 9 91131
  • Ανακύκλωση Χαρτιού, τηλ 2310 – 9 91134

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία, προτιμήστε την διεύθυνση email του ιδρυματικού λογαριασμού σας (auth.gr)

Leave a Reply