ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Email: eco-office@auth.gr

  • Αριστείδης Ντόμπρος, τηλ: 2310 – 9 91133
  • Βενετία Κούρτη, τηλ: 2310 – 9 91136
  • Ανακύκλωση Χαρτιού, τηλ 2310 – 9 91131

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία, προτιμήστε την διεύθυνση email του ιδρυματικού λογαριασμού σας (auth.gr)