Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Στο πλαίσιο των δράσεων ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στους χώρους της πανεπιστημιούπολης, λειτουργεί  Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 60 ποδήλατα, τα οποία προορίζονται για αστική – περιαστική χρήση και είναι διαθέσιμα καθημερινά . Στη λειτουργία του συστήματος συμμετέχουν φοιτητές του ΑΠΘ σε θέσεις μερικής απασχόλησης.

Η καθιέρωση της χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, αναμένεται να έχει ως αποτελέσματα:

  • την ελάττωση του αριθμού των κινούμενων αυτοκινήτων στο χώρο του πανεπιστημίου,
  • την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στους χώρους της πανεπιστημιούπολης,
  • τον περιορισμό των ατομικών δαπανών των χρηστών του συστήματος για αγορά καυσίμων ή εισιτηρίων,
  • την υιοθέτηση από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συνηθειών για εναλλακτικές μορφές μετακινήσεων,
  • την ευαισθητοποίηση του κοινού σε εφαρμογή πρακτικών για την βιώσιμη κινητικότητα,
  • την οικονομική στήριξη φοιτητών του ΑΠΘ που θα απασχοληθούν,
  • την μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και
  • την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους στον χώρο λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (τηλ: 2310 991396), έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη (παλιό εκδοτήριο εισιτηρίων ΚΤΕΛ), στο γραφείο περιβάλλοντος (τηλ: 2310 991131).

 

Κανονισμός Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Κόστος Χρήσης

Πρακτικές Συμβουλές

Δήλωση Συμμετοχής (έντυπο)

Δήλωση Συμμετοχής (ηλεκτρονικά)

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών του συστήματος