Θέσεις στάθμευσης και ασφάλισης ποδηλάτων στο campus

Τις προηγούμενες ημέρες τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της Πανεπιστημιούπολης 15 θέσεις στάθμευσης και ασφάλισης ποδηλάτων. Είναι σπειροειδείς μεταλλικές και επιτρέπουν την ασφάλιση των ποδηλάτων όχι μόνο από τη ρόδα, αλλά και από τον σκελετό.

Αν τα ποδήλατα κλειδώνονται με τον σωστό τρόπο σε κάθε θέση μπορούν να χωρέσουν δέκα ποδήλατα· πέντε από κάθε πλευρά. Δείτε το σχήμα και την φωτογραφία. Ο καλύτερος τρόπος είναι με την πίσω ρόδα, όπως το άσπρο ποδήλατο.

Αν όμως δεν κλειδώνονται σωστά τότε ένα ποδήλατο μπορεί να καταλαμβάνει και την θέση της άλλης πλευράς, όπως στις παρακάτω φωτογραφίες.

Καθώς βλέπουμε ότι οι θέσεις έχουν αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούνται ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να τοποθετήσουμε και σε άλλα σημεία το επόμενο έτος.

 

Πρόσκληση: Αποκομιδή ανακυκλώσιμου χαρτιού στο ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή ανακυκλώσιμου χαρτιού στο ΑΠΘ» και κριτήριο ενδιαφέροντος την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 – 13.00 (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996822, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991131-υπεύθυνος: Γιάννης Τσουγκράκης ) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 08-04-2016 και ώρα 13:00.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 11-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο Περιβάλλοντος (ισόγειο, έξω από το κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση.

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίνεται προθεσμία 12 μηνών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί για 12 ακόμη μήνες με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής.

Η Πρόσκληση
Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές

Άνοιξη στο ΑΠΘ: 21 – 22 Μαρτίου

Με ένα διήμερο εκδηλώσεων για το περιβάλλον θα γιορτάσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τον ερχομό της Άνοιξης. Συγκεκριμένα, η εαρινή ισημερία, η Διεθνής Ημέρα Δασών και η Παγκόσμια Ημέρα Νερού θα εορταστούν στο ΑΠΘ τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Μαρτίου, με πολλές εκδηλώσεις και δρώμενα.

Τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρες 11:00 με 15:00, στον υπαίθριο χώρο πίσω από τη Θεολογική Σχολή, περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάζουν το έργο τους, με έμφαση στην εθελοντική προσφορά για το περιβάλλον. Μαζί τους θα συμμετάσχουν φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με αντικείμενο το περιβάλλον, καθώς και η ομάδα ΒΑΤ (Bio Auth Team) του ΑΠΘ. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται δρώμενα, όπως διανομή δένδρων, κατασκευή πήλινων φωλιών για χελιδόνια, «χρωματισμός» δένδρων, «σπιτική» ανακύκλωση χαρτιού, ξενάγηση στις τεχνητές φωλιές πουλιών της πανεπιστημιούπολης κ.α.

Η Διεθνής Ημέρα Δασών θα εορταστεί τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η ομιλία, με θέμα «Η Δασοπονία στη νέα οικονομία της γνώσης» από τον Λέκτορα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Μάριο Τρίγκα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού θα εορταστεί την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 12:30, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, με ομιλίες και στρογγυλό τραπέζι, με θέμα «Νερό: Το ΑΠΘ στο σταυροδρόμι της έρευνας και της απασχόλησης». Παράλληλα, στο φουαγιέ του Κτιρίου Διοίκησης θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας, με θέμα «Νερό και εργασία – εργασία στο νερό» και στον χώρο των υπαίθριων εκδηλώσεων, πίσω από την Θεολογική Σχολή, θα πραγματοποιηθούν περιβαλλοντικές δράσεις για την εκπαίδευση, με θέμα το νερό.

Πρόγραμμα Υπαίθριων Εκδηλώσεων
Αφίσα Εκδήλωσης για την Διεθνή Ημέρα Δασών
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Οι εκδηλώσεις «Άνοιξη στο ΑΠΘ» διοργανώνονται από την Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής και Αισθητικής Διαχείρισης, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, και το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Δασών διοργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητρα και την Ένωση Δασοκτημόνων Ελλάδος.

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού διοργανώνονται από το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις:

  • Δράση για την Άγρια Ζωή
  • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  • Καλλιστώ
  • Μεσόγειος SOS
  • Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
  • Greenpeace

Οι περιβαλλοντικές δράσεις για εκπαίδευση με θέμα το νερό πραγματοποιούνται από την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ.

ΝΕΑ Συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση

Το Γραφείο Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΑΠΘ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ σε δράσεις ανακύκλωσης, διοργανώνει στις αρχές Νοεμβρίου) άλλη μία δράση συλλογής «άχρηστων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Φωτογραφία από τη συλλογή του Ιουλίου

Η προηγούμενη συλλογή έγινε με μεγάλη επιτυχία στις 21-23 Ιουλίου και συγκεντρώθηκαν πέντε τόνοι συσκευών που προωθήθηκαν για ανακύκλωση. Εκτιμάται όμως ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη ποσότητα που είναι αποθηκευμένη και πρέπει να αποσυρθεί. Κατά συνέπεια κρίθηκε αναγκαία η επανάληψη της δράσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση από τα θυρωρεία των κτιρίων της πανεπιστημιούπολης. Οι συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους δίπλα στα θυρωρεία από νωρίς το πρωί και η συλλογή θα σταματήσει στις 12:00. Επίσης, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συλλογή στην νότια είσοδο της πανεπιστημιούπολης (φυλάκιο Εγνατίας), στην είσοδο του υπόγειου χώρου στάθμευσης και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταφέρουν τις συσκευές τους στο σημείο συλλογής από τις 08:00 έως τις 12:00. Για τα κτίρια της Βιβλιοθήκης και της Διοίκησης θα ισχύσει μόνο η συλλογή της Πέμπτης στην νότια είσοδο.

Για τα υλικά που είναι χρεωμένα σε υπόλογους του ΑΠΘ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία απόσυρσης του εξοπλισμού και να είναι ενήμερο το Τμήμα Περιουσίας ώστε να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ε. Παταζιού στο 2310997379. 

Εκτός από τις ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου όπως τα φωτοαντιγραφικά, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα περιφερειακά τους, έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε και πλήθος άλλων συσκευών τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.  Επίσης μπορείτε να παραδώσετε και οικιακές συσκευές που σας ανήκουν.

Αν η μονάδα σας βρίσκεται εκτός της πανεπιστημιούπολης και ιδιαιτέρως αν βρίσκεται εκτός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Περιβάλλοντος  (Γιάννης Τσουγκράκης τηλ. 2310991131).