Φωτοβολταϊκά

Στόχος είναι η κάλυψη μέρους των ιδίων ενεργειακών αναγκών από ηλιακή ενέργεια ή και πώληση σε πάροχο (π.χ. ΔΕΗ).

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα δώματα επιλεγμένων κτιρίων της πανεπιστημιούπολης.