Σύστημα Ελέγχου Ποίοτητας Ποδηλατικής Πολιτικής

BYPAD – BicyclePolicyAudit

H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και υπεύθυνη για την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – EUROVELO και το Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, συνεργάζονται για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου ποιότητας της ποδηλατικής πολιτικής “BYPAD” στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας που αναπτύχθηκε από διεθνή κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων ποδηλάτου, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει μια σε βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής ποδηλάτου. Η μέθοδος είναι απλή: οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι και ομάδες χρηστών συμπληρώνουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο το οποίο προσφέρει μια εικόνα για τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της τοπικής πολιτικής για το ποδήλατο.

Οι αμφιλεγόμενες απόψεις στη συνέχεια συζητούνται με σκοπό να επιτευχθεί μια συλλογική αξιολόγηση των ερωτήσεων και να αποφασισθούν στόχοι ποιότητας και μέτρα για το μέλλον. Η διαδικασία ελέγχου BYPAD καταλήγει σε μια έκθεση με ένα κατάλογο των δράσεων βελτίωσης για την πολιτική του ποδηλάτου.

Έρευνα Ικανοποίησης Ποδηλατών