Όροι και Κανονισμός Λειτουργίας

Οι δικαιούχοι που κληρώθηκαν ειδοποιούνται άμεσα από την γραμματεία του Αγροκτήματος στο τηλέφωνο ή το email που έχουν δηλώσει. Κατά την εγγραφή τους υπογράφουν ότι αποδέχονται τους όρους και τον κανονισμό λειτουργίας.