Κόστος Χρήσης

Το κόστος χρήσης υπολογίζεται σύμφωνα με το χρόνο μεταξύ παραλαβής και επιστροφής.
Για κάθε χρήση ποδηλάτου προκαταβάλλεται ποσό ενός ευρώ (1,00€) για τους φοιτητές και έναμισι ευρώ (1,50€) για τους εργαζόμενους με το οποίο ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης τριών ωρών.
Για κάθε επόμενη μετά την τρίτη ώρα η χρέωση είναι τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30).
Η χρέωση επιβάλλεται με τη συμπλήρωση της προηγούμενης ώρας και την έναρξη της επόμενης.
Για ημερήσια, δωδεκάωρη χρήση (παραλαβή – επιστροφή την ίδια ημέρα) η συνολική χρέωση είναι τρία ευρώ (€3,00).
Για μη έγκαιρη επιστροφή του ποδηλάτου εντός της ημέρας (μη προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη ημέρα), υπάρχει επιπλέον χρέωση δυο ευρώ (€2,00).
Για εικοσιτετράωρη χρήση (προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη ημέρα) η  συνολική χρέωση είναι τέσσερα ευρώ (€4,00).
Για χρήση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (παραλαβή Παρασκευή μετά τις 12:00) – επιστροφή Δευτέρα πριν τις 12:00) η χρέωση είναι πέντε ευρώ (€5,00).
Για διατήρηση του ποδηλάτου σε ημέρες αργιών πριν ή μετά το Σαββατοκύριακο, η χρέωση είναι ένα ευρώ (€1,00) ανά ημέρα.