Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συλλογής χαρτιού-χαρτονιού από τους μπλε κάδους εντός κτηρίων του ΑΠΘ

Η συλλογή του χαρτιού από τα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης διενεργείται από Δευτέρα έως Πέμπτη, κάθε εβδομάδα, εκτός εκτάκτων συνθηκών. Το χαρτί συλλέγεται από τους πλαστικούς “μπλε” κάδους των 120 και 240 λίτρων, με ειδική σήμανση, που είναι τοποθετημένοι εντός των κτηρίων, εκτός των περιπτώσεων που η τοποθέτηση κάδου θεωρήθηκε μη εφικτή, άστοχη ή μη ασφαλής. Στις τελευταίες περιπτώσεις η συλλογή γίνεται πόρτα-πόρτα.

Για εκκαθαρίσεις μεγάλων αρχείων, παραλείψεις ή προβλήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310 99 1134 (κα Ξηρογιαννοπούλου Άννα).

Για το κτήριο ή τη Σχολή που σας ενδιαφέρει συμβουλευτείται τους παρακάτω πίνακες (το πρόγραμμα ανακύκλωσης επεκτείνεται έως ότου καλυφθούν όλα τα κτήρια εντός και εκτός Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ).