Εργαστήριο

  • Βρείτε λιγότερο τοξικά εναλλακτικά των χημικών για την έρευνά σας
  • Κλείστε την καμινάδα του κλιβάνου όταν δεν λειτουργεί
  • Μοιραστείτε την εμπειρία σας από ενεργειακά καλύτερες εργαστηριακές συσκευές και υλικά, με τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και τους προμηθευτές
  • Διατηρείτε σβηστό τον εργαστηριακό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται (επιβεβαιώστε το με τους υπεύθυνους του εργαστηρίου)
  • Ανακυκλώστε πλαστικά περιβλήματα υλικών (εφόσον δεν έχουν μολυνθεί)
  • Παραχωρήστε παλιό εργαστηριακό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε και είναι λειτουργικός 
  • Συζητήστε με το Γρ. Περιβάλλοντος για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή επιδιώξτε την ανάλογη αναγνώριση – πιστοποίηση
  • Ενημερώστε το Γρ. Περιβάλλοντος για τις οικολογικές πρακτικές – προτάσεις σας
  • Αποψύξτε τα ψυγεία κατά διαστήματα, ώστε να περιορίζεται ο πάγος