Απορρίμματα

  • Επιλέξτε επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη όπου είναι δυνατόν
  • Αποφύγετε την δημιουργία απορριμμάτων από αλληλογραφία και fax
  • Επιδιώξτε να εκτυπώνετε και στις 2 όψεις
  • Δώστε για επανάχρηση υλικά που δεν χρειάζεστε
  • Κρατήστε και επαναχρησιμοποιήστε χαρτιά με 1 καθαρή όψη
  • Τηρήστε τους κανόνες και επιλέξτε τους κατάλληλους κάδους για την ανακύκλωση λαμπτήρων, οικιακών μπαταριών, δοχείων μελανιού