Τι είναι το EMAS;

Το EMAS είναι ένα δημόσιο, ευρωπαϊκής έκτασης σήμα ποιότητας για εθελοντική περιβαλλοντική διαχείριση και επικοινωνία. Είναι ένα σύστημα σύγχρονης διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συμμετοχής. Η διαχείριση του γίνεται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EMAS σημαίνει οικολογική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος. Το EMAS είναι απλό:

Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο σχήμα πρέπει να εγκαταστήσουν ένα σύστημα οικολογικής διαχείρισης, να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, να ελέγχουν και να κοινοποιούν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η δουλειά και οι πληροφορίες που παρέχονται θα επικυρωθούν και κριθούν από ένα δημόσιο και ανεξάρτητα διαπιστευμένο ειδικό. Οι επιχειρήσεις που θα επιτύχουν, θα αναγνωριστούν δημόσια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το EMAS συμφωνεί απολύτως με το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO 14001, αλλά προχωρά ακόμη περισσότερο. Το EMAS είναι ένα σήμα κατατεθέν που σημαίνει:

Τα καταφέρνουμε καλύτερα από το να συμμορφωνόμαστε μόνο με τη νομοθεσία. Έχουμε ενεργή συμμετοχή των εργαzομένων.

Έχουμε σωστή και αληθινή επικοινωνία. O στόχος μας είναι η καλή περιβαλλοντική επίδοση.

Περισσότερα για το EMAS