Ανάπλαση

Υποεπιτροπή για την ανάπλαση των χώρων πρασίνου.

Μέλη:

  • Φίλιππος Αραβανόπουλος
  • Δήμητρα Βαγιωνά
  • Θεοχάρης Ζάγκας
  • Στυλιανή Κοκκίνη
  • Ιωάννης Τσαλικίδης (πρόεδρος)