Μελανοδοχεία (Μελανωτές και μελανάκια)

Η συλλογή των κενών μελανοδοχείων γίνεται πλέον κεντρικά και αφορά μόνο τα δοχεία των εκτυπωτών και όχι των φωτοτυπικών μηχανημάτων.  Όποιος εργαζόμενος ή εργαστήριο διαθέτει μελανοδοχεία προς απόρριψη αρκεί να προσέρθει στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, δίπλα στο θυρωρείο, όπου και έχει τοποθετηθεί ειδικός χάρτινος κάδος για προσωρινή αποθήκευση των “άχρηστων”  μελανοδοχείων. Η αποκομιδή τους θα διενεργείται από ιδιωτική εταιρεία, η οποία και θα ενημερώνεται από το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ εφόσον γεμίσει ο κάδος.