Απομάκρυνση Εργαστηριακών Αποβλήτων από την Κτηνιατρική Σχολή

Απομακρύνθηκαν 620 κιλά εργαστηριακών αποβλήτων στις 16/5/2012 από τον χώρο συγκέντρωσης Εργαστηριακών Αποβλήτων της Κτηνιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Το μεγαλύτερο τμήμα των αποβλήτων αφορούσε φορμόλη αποθηκευμένη σε μεταλλικά βαρέλια UN και η οποία ανασυσκευάστηκε επιτόπου, με τη βοήθεια ηλεκτρικής αντλίας λυμάτων – αντιεκρηκτικού τύπου, σε πλαστικά δοχεία UN των 25 λίτρων.

 

Στις 25/6/2012 απομακρύνθηκαν εκ νέου απόβλητα της Κτηνιατρικής Σχολής από τις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και τις Κλινικές στην οδό Γιαννιτσών. Τα απόβλητα αποτελούνταν κυρίως από φορμόλη, μεθανόλη, υγρά εμφάνισης και στερέωσης, και τέλος διάφορα παλιά χημικά αντιδραστήρια.

Λόγω ελλειπούς σήμανσης, ένα μέρος των αποβλήτων στάθηκε αδύνατο να ταυτοποιηθεί και παρέμειναν στους χώρους της Σχολής για μελλοντική απομάκρυνση μετά από κατάλληλη κατηγοριοποίηση από το προσωπικό της Σχολής.

Comments are closed.