ΔΡΑΣΕΙΣ

Η νέα πρυτανική αρχή στοχεύει να μετατρέψει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο της χώρας με την εφαρμογή  πιστοποιημένου Συστήματος Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΟΠΔ).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι αν το Α.Π.Θ. εφαρμόσει  ολοκληρωμένες φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής τόσο για άλλους θεσμικούς φορείς, όσο και για την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Επίσης, το γεγονός ότι η Πανεπιστημιούπολη που εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, βρίσκεται στο κέντρο της  πόλης, έχει ως αναμενόμενο  αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των 2500 περίπου μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος γνώσεων και ειδικοτήτων και η προοπτική μιας συνεργασίας με το ΥΠΕΚΑ που θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για πολλές από τις δράσεις, θα επιτρέψει το σχεδιασμό μεγάλου εύρους ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα ελαχιστοποιήσουν το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πανεπιστημίου μας.

Δράσεις που αναπτύσσσονται στα πλαίσια της ΟΠΔ είναι:

  • Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση και Παραγωγή Ενέργειας
  • Ανάπλαση του Campus και Διαχείριση χώρων πρασίνου
  • Βιώσιμη Κινητικότητα
  • παραγωγή και διάθεση Βιολογικών Προϊόντων
  • Οικοανάπτυξη
  • Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Συμμετοχή

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στο Α.Π.Θ., θα μειώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση της λειτουργίας του στην πόλη και παράλληλα θα αποτελέσουν υποδειγματικές πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης για φορείς και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ και της κυβέρνησης για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με το ΑΠΘ, με στόχο την εφαρμογή πράσινων πολιτικών και τη διαμόρφωση του πρώτου Οικολογικού Πανεπιστημίου όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απόλυτα συμβατού με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.