Γενικές οδηγίες ανακύκλωσης φωτιστικών ειδών

Τα φωτιστικά είδη που δύναται να ανακυκλωθούν:

 • Λαμπτήρες οικονομίας.
 • Λαμπτήρες πυράκτωσης.
 • Φωτιστικά σώματα.
 • Εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός.

Τα παρακάτω φωτιστικά είδη θα πρέπει να διαχειρίζονται πολύ προσεχτικά, διότι περιέχουν υδράργυρο και σε περίπτωση θραύσης τους θα απελευθερωθεί στο περιβάλλον.

 • Λαμπτήρες φθορισμού (ευθείς και μικρών διαστάσεων).
 • Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων.

Ο φορέας λειτουργίας του συλλογικού συστήματος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων ΑΕ προωθεί τα συλλεγμένα φωτιστικά είδη προς ειδικές βιομηχανίες ανακύκλωσης όπου ανακτάται γυαλί (προς παραγωγή νέων λαμπτήρων), μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο), πούδρα φθορισμού (επαναχρησιμοποίηση), υδράργυρος (επαναχρησιμοποίηση) και πλαστικό.

Οδηγίες ανακύκλωσης λαμπτήρων:

Τοποθετείστε τον καμένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούριου προς τοποθέτηση λαμπτήρα και μετά τοποθετήστε το στον ειδικό κάδο προσωρινής αποθήκευσης.

!!!! Οδηγίες προφύλαξης κατά τη θραύση λαμπτήρα οικονομίας

Οι λαμπτήρες οικονομίας ή εξοικονόμησης ενέργειας (λαμπτήρες ευθείς φθορισμού, φθορισμού μικρών διαστάσεων, εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, νατρίου, υδραργύρου και αλογονούχων μετάλλων) ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ και τυχόν θραύση αυτών απελευθερώνει ευθέως το επικίνδυνο αυτό στοιχείο στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό τους και στην περίπτωση θραύσης τους να ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία:

 1. Κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση των λαμπτήρων πρέπει να τους κρατάμε από την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο κάλυμμα.
 2. Οι λαμπτήρες που ανακυκλώνονται έχουν στη συσκευασία τους το σήμα του διαγραμμένου κάδου .
  1. Είναι προτιμότερο να τοποθετούμε τον καμένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούργιου με ασφάλεια και έπειτα στον κάδο συλλογής λαμπτήρων.
  2. Σε περίπτωση θραύσης λαμπτήρων:
 • δεν τοποθετούμε χύμα τα θραύσματα και τα εναπομείναντα μέρη των λαμπτήρων (οικονομίας) εντός των κάδων, αλλά
 • αερίζουμε για ώρες το χώρο,
 • απομακρύνουμε από το χώρο άλλα άτομα (κυρίως παιδιά, ηλικιωμένους, ζώα κ.λπ.), προσέχοντας να μην πατήσουν στην περιοχή που έσπασε ο λαμπτήρας,
 • κλείνουμε την κεντρική θέρμανση ή ψύξη αν λειτουργεί με κυκλοφορία αέρα (air condition),
 • φοράμε γάντια κατά τη διάρκεια της συλλογής των θραυσμάτων,
 • μαζεύουμε με ένα χαρτόνι και τοποθετούμε τα μεγάλα θραύσματα σε αεροστεγή (πλαστική) συσκευασία,
 • συλλέγουμε με αυτοκόλλητη ταινία!! τα μικροθραύσματα και τη σκόνη και την απορρίπτουμε στην αεροστεγή (πλαστική) συσκευασία,
 • σκουπίζουμε την περιοχή με υγρό απορροφητικό χαρτί ή με υγρά χαρτομάντιλα μιας χρήσεως,
 • κλείνουμε τη συσκευασία μας αεροστεγώς,
 • απορρίπτουμε τη συσκευασία εντός του κάδου των λαμπτήρων,
 • δε χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα!!, γιατί οι ατμοί του υδραργύρου που περιέχουν οι λαμπτήρες θα απλωθούν σε ολόκληρο το χώρο. Αν όμως είναι απαραίτητη η χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας (π.χ. για την περίπτωση καθαρισμού χαλιών), θα πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος και να αερισθεί για 15 λεπτά και περισσότερο,
 • αν τα θραύσματα του λαμπτήρα έρθουν σε επαφή με ρούχα άμεσης επαφής με το σώμα (λευκά είδη), αυτά δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν,
 • απομακρύνουμε αμέσως τα υλικά καθαρισμού (χαρτόνι, γάντια, σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας κ.λπ.) από το χώρο και τα εναποθέτουμε σε κάδους απορριμμάτων,
 • πλένουμε καλά τα χέρια μας.