Διαχείριση συσσωρευτών

Όποιος ενδιαφέρεται για ανακύκλωση συσσωρευτών, εκτός των οικιακών, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Περιβάλλοντος, στο τηλ.  2310 99 1134 (κα. Ξηρογιαννοπούλου Άννα) ώστε να προγραμματισθεί η  απομάκρυνση των προς ανακύκλωση τεμαχίων.