Συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο)

Από τον Ιούλιο του 2011 έχουν τοποθετηθεί οι μεγάλοι ‘μπλε’ κάδοι της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σε επιλεγμένα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης και περιμετρικά αυτής. H EEAA έχει συνάψει με το Δήμο Θεσσαλονίκης σύμβαση για την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι για ανακύκλωση συσκευασιών, όπως και χαρτιού-χαρτονιού εκτός κτηρίων, μπορούν να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα στους παραπάνω κάδους. Τα σημεία τοποθέτησης των “μπλε” κάδων φαίνονται στον Οικοχάρτη του ΑΠΘ.

Επίσης, σύντομα, τα κυλικεία του Πανεπιστήμιου μας θα εξοπλισθούν με διπλούς κάδους για συσκευασίες και για τα υπολειπόμενα απόβλητα.  Από εκεί με ευθύνη των κυλικείων θα μεταφέρονται στους “μπλε” κάδους της ΕΕΑΑ.

Πρακτικές οδηγίες για το διαχωρισμό και απόρριψη των ανακυκλώσιμων υλικών

Νομοθεσία