Οικιακές μπαταρίες

Το ΑΠΘ έχει αναθέσει εδώ και χρόνια, τη συλλογή των οικιακών μπαταριών στην εταιρεία ΑΦΗΣ, υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών.

Προς διευκόλυνση των εργαζομένων και φοιτητών, σε διάφορες εισόδους και εξόδους των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης υπάρχουν τοποθετημένοι οι ειδικοί κάδοι της εταιρείας συλλογής. Στο κοντινό μέλλον, ο αριθμός των κάδων θα αυξηθεί προς καλύτερη εξυπηρέτηση.

Ποιες μπαταρίες απορρίπτουμε στον ειδικό κάδο συλλογής