Λαμπτήρες και Φωτιστικά είδη

Το ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης των Αποβλήτων Φωτιστικών και Λαμπτήρων στην Ελλάδα, εγκεκριμένο από το ΥΠΕKA, έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους συλλογής σε επιλεγμένα σημεία εντός κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, ώστε να αποθηκεύονται προσωρινά λαμπτήρες και λοιπά φωτιστικά είδη προς ανακύκλωση.
Γενικές οδηγίες ανακύκλωσης φωτιστικών ειδών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

κάδος λαμπτήρων

κάδος φωτιστικών