Χαρτί-Χαρτόνι

Tο 2012 βρήκε το Πανεπιστήμιο μας εξοπλισμένο με ειδικούς κάδους προσωρινής αποθήκευσης του χαρτιού προς ανακύκλωση:

  • καδάκια “deskside” 12 λίτρων για προσωπική χρήση ανά εργαζόμενο,
  • κάδους 50 λίτρων για ομαδική χρήση ανά γραφείο και στα φωτοτυπικά μηχανήματα,
  • κάδοι των 120/240 λίτρων για προσωρινή αποθήκευσητου χαρτιού μετά τη συλλογή τους από τα γραφεία και έως ότου αποκομισθούν από την υπεύθυνη ομάδα αποκομιδής, και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
  • μεγάλους μπλε κάδους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που βρίσκονται τοποθετημένοι σε επιλεγμένα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης και περιμετρικά αυτής για την απόρριψη χαρτοκιβωτίων (και λοιπών χάρτινων ειδών), και η οποία με το Δήμο Θεσσαλονίκης έχει συνάψει σύμβαση για την ανακύκλωση συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένου και του χαρτιού.

Πρακτικές οδηγίες για τη σωστή συλλογή χαρτιού

 

Νομοθεσία