Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Στόχος είναι η σημαντική μείωση των αναγκών σε ενέργεια για θέρμανση και ψύξη (δηλ. καταναλώσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού) στα κτίρια του ΑΠΘ μέσω παρεμβάσεων που αφορούν στη θερμομόνωση κτιρίων,σε βιοκλιματικούς σχεδιασμούς ανοιχτών χώρων και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

  • Έχουν κατατεθεί δυο προτάσεις για  ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του ΑΠΘ, στο ΕΠΠΕΡΑΑ “Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτήρια πλην ΟΤΑ” και
  • Ακολουθεί η υποβολή πρότασης  για βιοκλιματικές αναπλάσεις ανοιχτών χώρων του ΑΠΘ, στο  ΕΠΠΕΡΑΑ “Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων”