Εργαστηριακά Απόβλητα

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑ) – Εργαστηριακά
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΟΣΔΕΑ-ΑΠΘ). Στο ΟΣΔΕΑ-ΑΠΘ θα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν επικίνδυνα απόβλητα.Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ΟΣΔΕΑ-ΑΠΘ είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των παραγόμενων εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ), που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Μετά από καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στο Τμήμα Χημείας, εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς και προτάθηκε συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικά από τον Οκτώβριο του 2010.Σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ανάλογη διαδικασία προβλέπεται να ακολουθηθεί σε όλο το ΑΠΘ, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα το ΟΣΔΕΑ να υιοθετηθεί από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://dea.auth.gr/, στον οποίο αναφέρονται λεπτομέρειες για το σχεδιασμό του ΟΣΔΕΑ και δίνονται γενικές οδηγίες για τη συλλογή και τη διαχείριση των ΕΑ. Το ΟΣΔΕΑ που ακολουθείται από το Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. προβλέπεται να βελτιωθεί και τροποποιηθεί, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τυχόν διαφοροποιήσεις της διαχείρισης των ΕΑ σε κάθε Τμήμα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Οδηγίες Συλλογής και Διάθεσης ΕΑ στο ΟΣΔΕΑ
Υπεύθυνοι Διαχείρισης ΕΑ
Νέα, Ανακοινώσεις σχετικά με την Διαχείριση ΕΑ στο ΑΠΘ