Συμμετοχική Χαρτογράφηση Ποδηλατικών Διαδρομών

Ιστοσελίδα για τη Συμμετοχική Χαρτογράφηση Ποδηλατικών Διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να αποτυπώσετε στον χάρτη  ή να μας αποστείλετε τα αρχεία (kml, kmz ή gpx) με τα ίχνη των διαδρομών που χρησιμοποιείτε συνήθως.