Ενέργεια – Μείωση αέριας ρύπανσης

Θέτουμε ως στόχο την σταδιακή ενεργειακή αυτονόμηση των κτιριακών υποδομών και του συνόλου των πανεπιστημιακών χώρων, με την εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, τη διαχείριση της ενεργειακής λειτουργίας τους και την αξιοποίηση ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. Παράλληλα επιδιώκουμε, κατά τις μετακινήσεις από/προς τις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή των αερίων ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Εξοικονόμηση

Οι δράσεις προς αυτήν τη κατεύθυνση περιλαμβάνουν:

Παραγωγή

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:

  • η εγκατάσταση διασυνδεόμενων φωτοβολταϊκών συστημάτων και
  • η διερεύνηση δυνατοτήτων για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε εγκαταστάσεις του ΑΠΘ εκτός της  πανεπιστημιούπολης  (π.χ. Αγρόκτημα, Περτούλι, Χολομώντας)

Μετακινήσεις

Οι δράσεις για την βιώσιμη κινητικότητα περιλαμβάνουν: