Η κλήρωση και τα αποτελέσματα

Στις 5 Απριλίου 2012 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ έγινε δημόσια κλήρωση 300 δικαιούχων και 100 επιλαχόντων από τις 4.768 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Οι 300 δικαιούχοι
Οι 100 επιλαχόντες