Καλλιέργειες κηπευτικών για τους πολίτες

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Γεωπονική Σχολή δημιούργησαν σε έκταση του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. εκπαιδευτικούς λαχανόκηπους για την καλλιέργεια χειμερινών και καλοκαιρινών κηπευτικών. Οι κήποι αυτοί διατίθενται σε πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τους καλλιεργούν με σκοπό την κατάρτιση στην τεχνική της καλλιέργειας κηπευτικών και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για οικογενειακή χρήση.

Οι κύριοι στόχοι της δράσης αυτής είναι οι ακόλουθοι:

  • η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στις μεθόδους της βιολογικής γεωργίας,
  • η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που θα καλύπτουν μέρος των διατροφικών αναγκών των καλλιεργητών,
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη γη,
  • η εκπαίδευση φοιτητών του Α.Π.Θ. που θα συμμετέχουν στη λειτουργία των κήπων με συμβουλευτικό ρόλο,
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου.

Η έκταση του κάθε λαχανόκηπου είναι 100 τ.μ. και το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 120 ευρώ ετησίως με δικαίωμα παραμονής στο αγροτεμάχιο ως τρία (3) έτη. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα διατίθενται στο Ταμείο του Αγροκτήματος και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των φοιτητών.

Το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και η Γεωπονική Σχολή θα παρέχουν στους χρήστες:

  • συμβουλευτική υποστήριξη από φοιτητές της Σχολής και γεωπόνο-βιοκαλλιεργητή,
  • εκπαιδευτικά σεμινάρια,
  • νερό άρδευσης, με ανεξάρτητη παροχή σε κάθε τεμάχιο,
  • κοινόχρηστους χώρους υγιεινής.

Ανάλογα με τον αριθμό των καλλιεργητών τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αφορούν τις καλλιεργητικές τεχνικές των κηπευτικών και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων που αφορούν τις αρχές λειτουργίας των λαχανόκηπων του ΑΠΘ είναι υποχρεωτική.

Η συμμετοχή του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς υποβλήθηκαν 4.768 αιτήσεις από τις οποίες στις 05 Απριλίου 2012 κληρώθηκαν 300 δικαιούχοι και 100 επιλαχόντες.

Δείτε το διαφημιστικό σποτ
Η κλήρωση και τα αποτελέσματα
Όροι και Κανονισμός Λειτουργίας

Ανακοινώσεις για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ενημέρωση 14/04/14)