Αλκαλικές Μπαταρίες

Εισαγωγή

Η λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών εξασφαλίζεται από την τάση του ρεύματος. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μένουν με χαμηλή τάση και έτσι δεν παρέχουν επαρκώς ρεύμα για την λειτουργία των συσκευών. Γι’ αυτό τον λόγο συνήθως απορρίπτουμε τις χρησιμοποιημένες – “νεκρές” αλκαλικές μπαταρίες. Αλλά, αν και “νεκρώνουν” λόγω της χαμηλής τάσης, συνεχίζουν να έχουν αρκετά χημικά στοιχεία για να παράξουν επιπλέον ενέργεια.

Χωρίς την κατάλληλη διαχείριση των χρησιμοποιημένων – “νεκρών” αλκαλικών μπαταριών, τα εναπομείναντα χημικά στοιχεία μπορούν να μολύνουν το νερό και το έδαφος και να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Παράλληλα με την υπερκατανάλωση αλκαλικών μπαταριών γίνεται σπατάλη ενέργειας και χρημάτων.

Παρότι οι κατασκευαστές υπαγορεύουν να μην επαναφορτίζουμε τις αλκαλικές μπαταρίες, υπάρχει η δυνατότητα “αναζωογόνησης” τους με ειδικές συσκευές, οι οποίες ενεργοποιούν τα χημικά στοιχεία και αυξάνουν την τάση των αλκαλικών μπαταριών ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι με εξαίρεση κάποιες αλκαλικές μπαταρίες (π.χ. Duracel) που μπορεί να έχουν διαρροή, οι περισσότερες (όπως Chevron, Coles, DSE, Dorcy, Eclipse, Energizer Max, Energizer Gold, Exxtra Fujitsu, GP, ΙΚΕΑ, Kodak, Maxell, Mitsubishi, Panasonic, Phillips, Powercell, Rayovac, Sanyo, Sony, Toshiba,  Varta High Energy, Varta Longlife Extra κ.α.) μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές χωρίς πρόβλημα, μέχρι να εξαντληθούν τα χημικά στοιχεία τους και η τάση που παρέχουν.

Οφέλη

Οι μπαταρίες είναι κάτι συνηθισμένο στην καθημερινότητά μας και υπολογίζοντας το συνολικό κόστος αγοράς των αλκαλικών μπαταριών που καταναλώνουμε (για τηλεχειριστήρια, ρολόγια/ξυπνητήρια, παιχνίδια, φακούς, ραδιόφωνα/συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και άλλες φορητές συσκευές) σε συνδυασμό με τον όγκο των απορριμμάτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (από την παραγωγή μέχρι την διάθεσή τους), συνειδητοποιούμε τα οφέλη που απορρέουν με την επανάχρησιμοποίηση των μπαταριών.

Με την διαδικασία της αναζωογόνησης “νεκρών” αλκαλικών μπαταριών επιτυγχάνονται σε σημαντικό βαθμό (περίπου κατά 15 – 20 φορές):

 • η ελάττωση κόστους χρήσης ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούν αλκαλικές μπαταρίες,
 • η εξοικονόμηση φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκαλικών μπαταριών,
 • ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας της απόρριψης και διαχείρισης των επιβλαβών χημικών στοιχείων των αλκαλικών μπαταριών και
 • η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (κατά την παραγωγή, μεταφορά και συλλογή – διαχείριση απορριμάτων).

Γενικές Οδηγίες

 • Οι αναζωογονημένες αλκαλικές μπαταρίες λειτουργούν καλύτερα σε ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν με υψηλή ένταση (πάνω από 300mA) όπως φωτογραφικές μηχανές, ραδιόφωνα/αναπαραγωγή mp3, παιχνίδια.
 • Καθώς οι αλκαλικές μπαταρίες έχουν “μνήμη αδράνειας”, προτείνεται να επαναχρησιμοποιούνται στις ίδιες συσκευές ώστε να αποδίδουν καλύτερα.
 • Για να επιτύχουμε τον μέγιστο αριθμό αναζωογονήσεων μιας αλκαλικής μπαταρίας, αποφεύγουμε να τις αδειάζουμε τελείως (τις αναζωογονούμε μόλις αρχίσουν να δείχνουν ότι υπολειτουργούν οι συσκευές).
 • Αλκαλικές μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί (μέχρι τέλους) σε συσκευές χαμηλής έντασης (λιγότερο από 200 mA) όπως τηλεχειριστήρια, ρολόγια, ασύρματα πληκτορλόγια/ποντίκια κ.α., δεν μπορούν να αναζωογονηθούν.
 • Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αλκαλικών μπαταριών από διαφορετικούς  κατασκευαστές ο κύκλος επαναχρησιμοποίησης μπορεί να φτάσει μέχρι και 80 φορές (συνήθως 15- 20 φορές).
 • Προτείνεται να επαναχρησιμοποιούμε καλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες και να αποφεύγουμε την αναζωογόνηση αυτών που περιέχονται στις συσκευές που αγοράζουμε (συνήθως χαμηλότερης ποιότητας).
 • Οι καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες πρέπει πρώτα να χρησιμοποιηθούν και μετά να αναζωογονηθούν (διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν).
 • Όταν ολοκληρωθεί η αναζωογόνηση μιας μπαταρίας, τότε θα πρέπει να βγει από την υποδοχή της συσκευής και να χρησιμοποιηθεί πριν την επόμενη αναζωογόνησή της (διαφορετικά μπορεί να αχρηστευθεί).
 • Δεν ενδείκνυται η αποθήκευση μπαταριών σε κουτιά όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή οι αντίθετοι πόλοι.
 • Οι αναζωογονημένες αλκαλικές μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε δυνατό ήλιο, υγρασία ή άλλες ακραίες συνθήκες του περιβάλλοντος. Αν δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα, μπορεί να έχουν διαρροή. Σ΄αυτή την περίπτωση δεν προτείνεται η αναζωογόνησή τους.
 • Μην επιχειρείτε να αναζωογονήσετε αλκαλικές μπαταρίες που έχουν λήξει, είναι σκουριασμένες, παραμορφωμένες, κατεστραμένες ή έχουν διαρροή.

Ιστοσελίδες προϊόντων

http://www.tonecontrol.nl

http://www.rezap.com.au

http://www.theowl.com

http://www.ecogadgets.com