Βιολογικά Προϊόντα

Η ενθάρρυνση και διάδοση της βιολογικής γεωργίας και των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους της υιοθέτησης θεμελιωδών πρακτικών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης για την οποία έχει δεσμευθεί το ΑΠΘ.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων, η οργάνωση και λειτουργία του Βιολογικού Αγροκτήματος ΑΠΘ, μιας πρότυπης δηλαδή μονάδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών, παραγωγών και πολιτών της θεσσαλονίκης στη βιολογική γεωργία, η εγκατάσταση βιολογικών λαχανόκηπων για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στους χώρους εστίασης του ΑΠΘ και η λειτουργία αγοράς βιολογικών προϊόντων στην κεντρική πανεπιστημιούπολη.

Καλλιέργειες κηπευτικών για τους πολίτες