Βιοκλιματικές αναπλάσεις

Υποβάλλεται πρόταση  για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό ανοιχτών χώρων του ΑΠΘ, στο  ΕΠΠΕΡΑΑ

“Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων”

η οποία αφορά αναπλάσεις που θα διαμορφώσουν το μικροκλίμα με παρεμβάσεις:

Ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση δυο φυτεμένων δωμάτων