Επιτροπή ΟΠΔ

Η Επιτροπή Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ορίστηκε στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 1504/12-11-2010. Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31/8/2012. Στόχος της λειτουργίας της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η εποπτεία ολοκληρωμένων διαθεματικών παρεμβάσεων για τη δημιουργία του οικολογικού πανεπιστημίου, καθώς και η ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Α.Π.Θ.
Μέλη της επιτροπής είναι:

 1. Ιωάννης Παντής, αντιπρύτανης, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Κωβαίος, καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής, Αν. Πρόεδρος
 3. Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 4. Αλκιβιάδης Μπάης, καθηγητής του Τμήματος Φυσικής
 5. Θωμάς Ξένος, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 6. Ιωάννης Παρασχάκης, καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 7. Ζήσης Σαμαράς, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 8. Ιωάννης Τσαλικίδης, καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής
 9. Στυλιανή Κοκκίνη, καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
 10. Κλεονίκη Αξαρλή, αναπλ. καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 11. Φίλιππος Αραβανόπουλος, καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 12. Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 13. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, αναπλ. καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 14. Νικόλαος Παπαδάκης, αναπλ. καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
 15. Κωνσταντίνος Βουδούρης, επικ. καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας
 16. Νικόλαος Θεοδοσίου, επικ. καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 17. Ξάνθιππος Καραμανλής, επικ. καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολή
 18. Κωνσταντίνος Καρατζάς, επικ. καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 19. Ιωάννης Κυρίτσης, επικ. καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 20. Δήμητρα Βαγιωνά, λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
 21. Δήμητρα Μπόμπορη, λέκτορας του Τμήματος Βιολογίας
 22. Δήμητρα Λαμπροπούλου, λέκτορας του Τμήματος Χημείας
 23. Λάζαρος Δινάκης, υπάλληλος Γραφείου Περιβάλλοντος
 24. Κίμων Παπαδημητρίου, υπάλληλος Γραφείου Περιβάλλοντος
 25. Ιωάννης Τσουγκράκης, υπάλληλος Γραφείου Περιβάλλοντος

Με βάση τους άξονες δράσης της Επιτροπής, αποφασίστηκε ο ορισμός των παρακάτω υποεπιτροπών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιμέρους θεμάτων:

*Για τα θέματα αυτά η Επιτροπή Ο.Π.Δ. συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας