Ελάττωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Σκοπός είναι η εξοικονόμηση στην ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις εγκαταστάσεις (γραφεία, αίθουσες, εργαστήρια, κοινόχρηστοι χώροι) του ΑΠΘ.

Η εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με την μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος (μέσω της αντικατάστασης λαμπτήρων ή συσκευών) και με τον περιορισμό της κατανάλωσης (μέσω του ελέγχου –  προγραμματισμού ή ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας συσκευών)

Η προτεινόμενη διαδικασία περιλαμβάνει:

  • την καταγραφή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος και ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά την λειτουργία των εγκατεστημένων λαμπτήρων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε κάθε γραφείο
  • την διερεύνηση ανά περίπτωση (λαμπτήρες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) και παρουσίαση λύσεων εξοικονόμησης (σύνταξη οδηγιών “πράσινων” πρακτικών)
  • τον υπολογισμό του κόστους και του οφέλους από την αντικατάσταση ή από την ελεγχόμενη χρήση λαμπτήρων και συσκευών.