Συμμετοχή

  • Ξεκινήστε την οικοχαρτογράφηση του γραφείου / εργαστηρίου σας
  • Εμπλακείτε σε μια περιβαλλοντική ομάδα
  • Υπενθυμίστε τους συναδέλφους σας την τήρηση των οικολογικών πρακτικών
  • Ενημερώστε για τις προσπάθειες του γραφείου / εργαστηρίου σας τους προϊσταμένους και συναδέλφους σας
  • Ενημερωθείτε από το Γρ. Περιβάλλοντος για νέες πρακτικές
  • Αναδείξτε τις προσπάθειες του προσωπικού του γραφείο / εργαστηρίου σας