Νερό

  • Μην αφήνετε την βρύση ανοιχτή
  • Επιδιορθώστε τυχόν βλάβες διαρροής ή κλείστε την βάνα παροχής και ζητήστε την επιδιόρθωσή τους
  • Προτιμήστε νερό από το δίκτυο ύδρευσης αντί για το εμφιαλωμένο