Φάσεις Οικοχαρτογράφησης

Συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους φάσεων της οικοχαρτογράφησης (υπό διαμόρφωση)

Φάση 1: Χάρτης κατάστασης πόλεων

Φάση 2: Ροή υλικού

Φάση 3: Έρευνα γνώμης εργαζομένων – χάρτης καιρικών συνθηκών

Φάση 4: Οικοχαρτογράφηση υδάτων

Φάση 5: Οικοχαρτογράφηση εδάφους και αποθηκευτικών χώρων

Φάση 6: Οικοχαρτογράφηση αέρα, οσμών, θορύβου και σκόνης

Φάση 7: Οικοχαρτογράφηση ενέργειας

Φάση 8: Οικοχαρτογράφηση αποβλήτων

Φάση 9: Οικοχαρτογράφηση κινδύνου

Φάση 10: Το σύστημά σας για την περιβαλλοντική πληροφόρηση