Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Έχοντας ολοκληρώσει την οικοχαρτογράφηση, για να αναπτυχθεί ένα τυπικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) απαιτούνται δύο ακόμη διαβήματα:

  1. να συνδέσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν μέσω της οικοχαρτογράφησης με τις δραστηριότητές σας,
  2. να χρησιμοποιήσετε προς το σκοπό αυτό ένα διάγραμμα διαδικασίας ISO 9001ή να αναπτύξετε δικό σας .

Εύκολο EMAS με την οικοχαρτογράφηση: κατάρτιση ενός μικρού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η μετατροπή της οικοχαρτογράφησης σε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν είναι τόσο δύσκολη:

  • μια απλή γλώσσα σας επιτρέπει την πλοήγηση στις απαιτήσεις ISO 14001
  • το τροποποιημένο / απλοποιημένο πρότυπο ISO 14001 και τα γραφήματα EMAS βοηθούν στην οργάνωση αναγνωρίσιμων πληροφοριών για τους εξωτερικούς ελεγκτές

Στην εργαλειοθήκη EMAS easy περιλαμβάνονται:

  1. Η FLIPO που είναι μια συνοπτική διαδικασία για τη χρήση των διαφόρων ρευμάτων πληροφόρησης που προέρχονται από την οικοχαρτογράφηση, για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση δραστηριοτήτων με σημαντικό αντίκτυπο. Άλλες ανεπίσημες προσεγγίσεις διαχείρισης μπορούν να προωθηθούν με τον ίδιο τρόπο.
  2. Πίνακες περιβαλλοντικού ελέγχου για την πλαισίωση της ανασκόπησης διαχείρισης.
  3. Το πράσινο ημερολόγιο για την καταχώριση γεγονότων, εγγράφων, ανακοινώσεων και κατάρτισης.
  4. Εσωτερικοί έλεγχοι, διαδικασία ελέγχου, μετρήσεις, αξιολόγηση καλής οικολογικής διαχείρισης και διορθωτική δράση εντάσσονται σε ένα ενιαίο φύλλο εργασίας.
  5. Το ενιαίο φύλλο εργασίας των διαδικασιών ISO 14001 εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα συνοπτικής διαδικασίας.
  6. Η δήλωση του περιβαλλοντικού μικροσυστήματος EMAS

Εννοείται επίσης ότι οι περισσότερες από τις οδηγίες εργασίας παραμένουν προφορικές, ανεπίσημες, και προσαρμοσμένες στο στιλ επικοινωνίας του εργοταξίου.

Περισσότερα στον ιστοχώρο του EMAS