Οικοχαρτογράφηση

Η οικοχαρτογράφηση είναι μια διαδικασία διαδοχικών φάσεων για τη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών και αποτελεί το έναυσμα για άμεση περιβαλλοντική δράση. Καθώς το 80% των πληροφοριών για το περιβάλλον βασίζεται στις τοπικές συνθήκες, οι οικοχάρτες του χώρου εργασίας [εργοταξίου] σας είναι χρήσιμοι. Επισημαίνουν την ακατάλληλη συμπεριφορά, τα προβλήματα εξοπλισμού, τη διευθέτηση του χώρου εργασίας και οδηγούν στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Φάση 1 – Εργοτάξιο στην πόλη: Η αστική κατάσταση

Καταρτίστε χάρτη του χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων προσπέλασης, δρόμων και εξωτερικού περιβάλλοντος. Ποια είναι η γενική εικόνα; Λάβετε υπόψη σας επίσης τις μεταφορές σας, τους υπεργολήπτες, την πολιτική προμηθειών και τον αντίκτυπο των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας!

Φάση 2 – Τι εισέρχεται και τι εξέρχεται;

Εξετάστε τις ροές σας υλικών και την ακριβή φύση τους, πράγμα το οποίο θα σας βοηθήσει να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή αργότερα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών σε ορισμένες πλευρές όπως η αποθήκευση, οι κίνδυνοι για την υγεία και η χρήση των πόρων. Η γνώση των ροών υλικών είναι επίσης χρήσιμη για να έχετε μια ιδέα για το σχετικό κόστος.

Φάση 3 – Τι σκέφτονται και πώς αισθάνονται

Οι εργαζόμενοι είναι ενήλικοι με εμπειρία, με γνώμες και ιδέες. Κάντε τους να συμμετάσχουν τώρα και προβείτε σε έναν έλεγχο 120 δευτερολέπτων. Αυτό θα σας βοηθήσει στην εκτίμησή σας στο εργοτάξιο και να ξεκινήσετε τη δράση σας για το EMAS.

Φάση 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Χαρτογραφήστε το εργοτάξιο – παρατηρήστε και αξιολογήστε την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τον εξοπλισμό

Οι οικοχάρτες πρέπει να δείχνουν την πραγματική κατάσταση πρέπει να είναι απλοί, αναγνωρίσιμοι και αναλογικοί. Πρέπει να φέρουν ημερομηνία όνομα και στοιχεία αναφοράς. Θα πρέπει να εντάξετε ένα ή δύο σημαντικά αντικείμενα τα οποία θα σας καταστήσουν ικανό να προσανατολιστείτε απευθείας στο εργοτάξιο ( π.χ. μηχανήματα, λέβητες κ.λπ.).

Φάση 10 – Οργανισμός, διαχείριση και επικοινωνία

Στη διάρκεια της διαδικασίας θα ανακαλύψετε ελλείμματα πληροφοριών αλλά και θα αποφασίσετε ως προς ποιες περιβαλλοντικές φάσεις και ενέργειες πρέπει να δραστηριοποιηθείτε. Καταχωρίστε όλες αυτές τις σχετικές πληροφορίες στους κατάλληλους φακέλους και αρχεία. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες και μια έστω και συνοπτική υποβολή εκθέσεων θα σας βοηθήσει να τηρείστε εσείς και το προσωπικό σας ενήμεροι και να διατηρήσετε το διάλογο με όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οδηγίες για την Οικοχαρτογράφηση (english v.2)