Από την Ιδέα στην Πράξη

Δεν υπάρχει πρότυπη μέθοδος. Η διαδικασία εφαρμογής εξαρτάται από το μέγεθος του μονάδας, τις δρατηριότητές της και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και από το επίπεδο της φιλοσοφίας της όσον αφορά τη διαχείριση.

1. Γίνετε σαφείς ως προς τον τελικό στόχο του σχεδίου σας

Πρέπει να εφαρμόσετε ένα ΣΠΔ (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) διότι σας το ζήτησε η ευρωπαϊκή κεντρική υπηρεσία; Είναι απαραίτητη για σας μια πιστοποίηση ISO ή μια καταχώρηση EMAS για την πρόσβασή σας σε μια νέα αγορά;

Θέλετε να λάβετε μέρος σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής αριστείας (π.χ. περιφερειακή εθελοντική συμφωνία); Θέλετε να εξοικονομήσετε ή να επωφεληθείτε οικονομικά; Είσαστε πεπεισμένος ότι ένα ΣΠΔ είναι η φυσική επέκταση της τρέχουσας διαχείρισής σας και ότι αντιπροσωπεύει επένδυση για το μέλλον;

2. Αναλύστε τις ανάγκες σας για πόρους

Το EMAS απαιτεί χρόνο, γνώσεις, ανθρώπινους πόρους, περισσότερες πληροφορίες , εξωτερικές συμβουλές, ενθουσιασμό της εταιρείας σας και επίσης τους οικονομικούς σας πόρους.

3. Έχετε την υποστήριξη της ιεραρχίας

Βεβαιωθείτε ότι η διοίκηση, στο υψηλότερο επίπεδο, συμμετέχει και υποστηρίζει το σχέδιο εφαρμογής EMAS.

4. Εντάξτε προσωπικό με κίνητρα

Εισάγετε και εντάξτε τους συναδέλφους σας στο σχέδιο από την αρχή. Σχηματίστε μια ικανή ομάδα. Χρησιμοποιήστε την εσωτερική «τεχνογνωσία» και την εμπειρία των εργαζομένων. Αφιερώστε χρόνο, για να ενεργήσετε, να μάθετε, να οικοδομήσετε ικανότητες και να πειραματιστείτε.

5. Ορίστε έναν αρχηγό

Βρείτε και ορίστε ένα δυναμικό συντονιστή ο οποίος να μπορεί να εμψυχώσει το σχέδιο, να το κάνει αποτελεσματικό και να το προωθήσει εσωτερικά.

6. Ζητήστε και βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες

Ο μεγάλος αριθμός συγγραμμάτων που δημοσιεύτηκαν σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στους διάφορους κλάδους μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να ξεκινήσετε το σχέδιο σας. Ψάξτε για πληροφορίες στο διαδίκτυο. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις, τις καθαρές τεχνολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς και σχέδια δράσης, περιπτωσιολογικές μελέτες, συστάσεις κ.λπ.

7. Απευθυνθείτε σε οικοσυμβούλους και ζητήστε δημόσιες επιχορηγήσεις και βοήθεια

Η εξωτερική βοήθεια μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ΣΠΔ, όπως η αρχική ανασκόπηση και ο προσδιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας, οι νομικές απαιτήσεις, η εξέλιξη των διαδικασιών κ.λπ. Όλες οι περιφέρειες προσφέρουν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους που έχει σχέση με την παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ.

8. Προβλέψτε την κατάρτιση και τη δημιουργία ικανοτήτων

Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι διαδικασία κατά την οποία μαθαίνετε μόνο ενεργώντας. Η περιβαλλοντική αγωγή έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχουν πολύ ειδικά δημόσια προγράμματα για τη δημιουργία ικανοτήτων.

Περισσότερα για το EMAS „easy“…