Συμμετοχή

Υποεπιτροπή για την περιβαλλοντική ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή

Μέλη:

  • Κλεονίκη Αξαρλή
  • Δήμητρα Βαγιωνά
  • Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
  • Δήμητρα Μπόμπορη
  • Ιωάννης Παρασχάκης
  • Ιωάννης Τσαλικίδης
  • Κωνσταντίνος Καρατζάς (πρόεδρος)