Οικοανάπτυξη

Υποεπιτροπή για την οικοανάπτυξη (παραγωγή βιολογικών προϊόντων, εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στους χώρους εστίασης και την ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων).

Μέλη:

  • Φίλιππος Αραβανόπουλος
  • Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • Θεοχάρης Ζάγκας
  • Νικόλαος Θεοδοσίου
  • Ξάνθιππος Καραμανλής
  • Ιωάννης Παρασχάκης
  • Δημητριος Κωβαίος (πρόεδρος)