Διαχείριση Αποβλήτων

Υποεπιτροπή για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης χαρτιού, υλικών και απορριμάτων και για τον έλεγχο συλλογής και διαχείρισης χημικών αποβλήτων και καταλοίπων από ιατρικές και πειραματικές εφαρμογές.

Μέλη:

  • Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
  • Νικόλαος Παπαδάκης
  • Δήμητρα Λαμπροπούλου
  • Ζήσης Σαμαράς (πρόεδρος)