Απομάκρυνση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων από το ΑΠΘ

η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. στην Πολυτεχνική ΑΠΘ

 

 

 

 

 

 

Aπομακρύνθηκαν στις 26 Μαρτίου και στις 11 Μαίου, 330 λίτρα Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από την ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ. Τα ΑΛΕ είχαν συγκεντρωθεί από τα Τμήματα Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων του παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Comments are closed.